Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Li dai shen xian tong jian. 2 (歷代神仙通鑑. 2)

Zhang, Jizong; Huang, Zhanglun; Xu, Dao (徐道)

Cao xian tang xin bian xiao shi Jing wu zhong (草閒堂新編小史警寤鐘)

Zhuoyueshanren (琢月山人); Chichidaoren, Qing (嗤嗤道人)

Guangdong xin yu (廣東新語)

Qu, Dajun, 1630-1696 (屈大均, 1630-1696)

Yu yang shan ren jing hua lu (漁洋山人精華錄)

Lin, Ji, 1660 - ? (林佶編); Wang, Shizhen, 1634-1711 (王士禎撰)

Tu hui bao jian (圖繪宝鑑)

Xia, Wenyan, 14. Jh. (夏文彥)

Musō Kokushi goroku (夢窓国師語錄)

Musō Soseki (夢窓疎石)

Banzei goshiki (no) matsu (万歲五色 (の) 松)

Matsumoto, Jidayū