Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 1

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 2

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 3

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Zeng ding Gu wen xi yi he bian (增訂古文析義合編); 2

Lin, Yunming, jin shi 1658 (林雲銘)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)