Haikai Yoyoshi no mono-kurabe (誹諧世吉の物競)

Tani, Sogai (谷素外)

Huang ting jing zhu (黄庭經註)

Shi, Heyang (石和陽); Li, Mingche (李明徹)

Hai guo wen jian lu (海國聞見錄)

Chen, Lunjiong, fl. 1703-1730 (陳倫炯, fl. 1703-1730)

Da Qing yi tong zhi biao (大清一統志表)

Wan, Tinglan, 1719-1807 (萬廷蘭編)

Zi men jing xun (緇門警訓)

Ci'en (慈恩)

Xiu xin jue (修心訣)

Chinul, 1158-1210 (智訥, 1158-1210)

Kanrei sūkōryaku

Waki, Yamanashi

Hechima no dan bukuro (蠻瓜襄)

Shinrotei no aruji

Sen'i. Wakan sen'i (泉 (錢) 彙. Wakan sen'i)

Yoshikawa, Korekata, 18. Jh. (芳川維堅)