[Chun qiu zuo zhuan gang mu Du Lin xiang zhu] ([春秋左傳綱目杜林詳註])

Zhang, Qiran, 13. Jh. (張岐然輯)

Qi dong ye yu (齊東野語); 2

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

Qi dong ye yu (齊東野語); 1

Zhou, Mi, 1232-1308 (周密)

Guang yu ji (廣輿記); 1

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Guang yu ji (廣輿記); 2

Lu, Yingyang, ca. 1572-ca. 1658 (陸應陽, ca. 1572-ca. 1658)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗); Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣)

Tian zhu ye su shou nan shi mo (天主耶穌受難始末)

Dias, Manuel; Pantoja, Diego de