Sansui kikan (山水奇観)

Fuchigami, Kyokukō (淵上旭江)

Kudakake bunko (燭夜文庫)

Hata, Kinkei

Yue wei cao tang bi ji (閱微草堂筆記)

Ji, Yun, 1724-1805 (纪昀, 1724-1805)

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])


Haru no iro (春のいろ)

Shishiki Gankō (紫色雁高)

Jie zi yuan hua zhuan (芥子園畫傳)

Wang, Gai, 1645–1707 (王槩)

Hua yi yi yu (華夷譯語)

Huo, Yuanjie, 14th cent (火源潔, 14th cent)