Ming yi lei an (名醫類案); 2

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Bai xiao tu (百孝圖)

Yu, Baozhen (俞葆真); He, Yunti (何雲梯)

Ming yi lei an (名醫類案); 1

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Ming yi lei an (名醫類案); 4

Jiang, Guan, Ming, 1503-1565 (江瓘, 1503-1565)

Huang chao ji qi yue wu lu (皇朝祭器樂舞錄)

Yan, Shusen, 1814-1876 (嚴樹森); Xu, Changda (徐暢達)

San guo zhi (三國志); 2

Chen, Shou 233-297 (陳壽)

Keimō tenarai no fumi (啓蒙手習の文)

Fukuzawa, Yukichi, 1834-1901 (福沢諭吉)

San guo zhi (三國志); 1

Chen, Shou 233-297 (陳壽)