Shi zi quan shu. [4], Liezi (十子全書. [4], 列子)

Wang Zixing (王子興)

Shi zi quan shu. [7], Huannan zi (十子全書. [7], 淮南子)

Wang Zixing (王子興)

Taigadō gahō (大雅堂畫法)

Ikeno, Taiga (池大雅)

Shi zi quan shu. [8], Yangzi (十子全書. [8], 楊子)

Wang Zixing (王子興)

Shan hai jing (山海經)

Guo, Pu, 276-324 (郭璞, 276-324)

Shi zi quan shu. [6], Han Feizi (十子全書. [6], 韓非子)

Wang Zixing (王子興)

Kinsei kiseki-kō (近世奇跡考)

Santō, Kyōden, 1761-1816 (山東京伝)

Yama mata yama (山満多山)

Daigentei Sumikata (大原亭炭方); Katsushika Hokusai (葛飾北斎)