Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 1

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)

Qing shi (情史); 3

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Man'yōshū ruiku (萬葉集類句)

Kamo, Suetaka (賀茂季鷹)

Qing shi (情史); 1

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍, 1574-1646)

Shi zi (尸子)

Sun Xingyan (孫星衍)

Tong zhi lüe (通志略); 1

Zheng, Qiao (鄭樵)

Tong zhi lüe (通志略); 2

Zheng, Qiao (鄭樵)

Morokoshi meishō zue (唐土名勝図会)

Okada, Gyokuzan (岡田玉山)

Xibao xuan shi zhong (惜抱軒十種); 2

Yao, Nai, 1732-1815 (姚鼐, 1732-1815)