Mu ling shu ji yao. 3 (牧令書輯要. 3)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 4 (牧令書輯要. 4)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 8 (牧令書輯要. 8)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 1 (牧令書輯要. 1)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 7 (牧令書輯要. 7)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 2 (牧令書輯要. 2)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Mu ling shu ji yao. 9 (牧令書輯要. 9)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集); 2

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Ping ding Yue fei ji lüe (平定粤匪紀略)

Du, Wenlan, 1815-1881 (杜文瀾, 1815-1881)