Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 1

Lu, Yingyang (陸應陽)

Ci guan shi lü qing hua ji (詞館試律清華集)

Jiang Yibin (蔣義彬)

Xinjiang fu (新疆賦)

Xu, Song, 1781-1848 (徐松, 1781-1848)

Zui yue lou shi tie zhu shi wu bian (醉月樓試帖註釋物編)

Liu, Menglian (劉夢蓮)

Onko chishin no haru (溫故知新春)

Mikkabō Hiinamaru

Shuang yu chi du (雙魚尺牘)

Chen, Jin (陳錦)

Zeng ding guang yu ji (增訂廣輿記); 3

Lu, Yingyang (陸應陽)