Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 1

Qing, Renzong (清仁宗)

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 3

Qing, Renzong (清仁宗)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(3 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Xiao tian ji nian fu kao. 6 (小腆紀年坿考. 6)

Xu, Zi (徐鼒)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(1 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane