Kii no Kuni meisho zue (紀伊國名所圖會)

Shiyū, Takaichi (高市志友); Morohira, Kanō (西村梅溪); Kanno, Ekikyo

Yu zhi quan shi shi (御製全史詩); 2

Qing, Renzong (清仁宗)

Denshin gakyō (伝心畫鏡)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Inō bukkai-roku - BSB Cod.jap. 16(2 (稲生物怪錄)

Kashiwa, Seiho (柏正甫); Hirata, Atsutane

Xiao tian ji nian fu kao. 9 (小腆紀年坿考. 9)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiao tian ji nian fu kao. 5 (小腆紀年坿考. 5)

Xu, Zi (徐鼒)

Xiao tian ji nian fu kao. 1 (小腆紀年坿考. 1)

Xu, Zi (徐鼒)