Quan Shu yi wen zhi (全蜀??文志); 2

Yang, Shen, 1488-1559 (楊慎, 1488-1559)

Jin ke tong guan fu chao jian zhu (近科同館賦鈔箋註)

Chen Shizhen (陳士楨); Ding Lushou (丁鹿壽)

Sōi (草彙)

Shinozaki Santō Ōdō (篠崎三島 應道)

Kaishien gaden nishū (芥子園画傳二集)

Wang, Gai (王概); Wang Shi (王蓍); Wang Nie (王臬)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Ōson gafu (鶯邨畫譜)

Sakai, Hōitsu (酒井抱一)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 4

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 3

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Xin zeng zhu shi zhou li chuan zhu (新增註釋周禮串珠)

Hu, Bixiang, Qing (胡必相)