Onna jitsugokyō (女實語教)

anonym

Cong zheng yi gui (從政遺規)

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳宏謀, 1696-1771)

Itsukushima zue (厳島図会)

Okada, Sei (岡田清)

Sumō kigen (相撲起顯)

Mikawaya, Negishi Jiemon (三河屋 治右衛門); Mikawaya, Tetsujirō (三河屋 鉄次郎)

Yun qing guan jin wen (筠清館金文)

Wu, Rongguang, 1773-1843 (吳榮光, 1773-1843)