Onna shosatsu bunko (女書札文庫)

Nishikawa, Ryūshōdō (西川龍章堂)

Ki-shin shin-ron (鬼神新論)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Hokusai soga (北齋麁画)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Shōbai ōrai (商売往来)

anonym

Shōbai hyaku monogatari hitokuse banashi (商売百物語一癖話)

Fukko, Kasuganoya (春日舍復古)

Xin ding you xue gu shi zhu ji (新訂幼學故事珠璣)

Cheng, Yunsheng (程允升)