De Zhuangguo gong nian pu (德壯果公年譜); 1

Huashana, 1806-1859 (花沙納, 1806-1859)

Tie qin tong jian lou cang shu mu lu (鐵琴銅劍樓藏書目錄); 1

Qu, Yong, d. 1846 (瞿鏞, d. 1846)

Yamato kokoro (やまとこころ)

Akatsuki no Kanenari

Kojōzoroe (古状揃)

Hokkō, Rōgyo

Kōten bunʼi (皇典文彙)

Hirata, Atsutane, 1776-1843 (平田篤胤)

De Zhuangguo gong nian pu (德壯果公年譜); 4

Huashana, 1806-1859 (花沙納, 1806-1859)

Tie qin tong jian lou cang shu mu lu (鐵琴銅劍樓藏書目錄); 2

Qu, Yong, d. 1846 (瞿鏞, d. 1846)

Luo Zhongjie gong yi ji (羅忠節公遺集)

Luo, Zenan, 1808-1856 (羅澤南, 1808-1856); Guo, Songtao

De Zhuangguo gong nian pu (德壯果公年譜); 2

Huashana, 1806-1859 (花沙納, 1806-1859)