Li dai zhi guan biao (歷代職官表)

Huang Benji (黃本驥)

Kenshuroku (建殊錄)

Yoshimasu, Tōdō (吉益東洞); Iwatani, Kyō

Yun hui (韻彙)

Shen, Daokuan (沈道寬)

Yamiji no shinanguruma [kyōkun eiri] (闇路の指南車 [教訓繪入])

Wada, Kōsai Kōsai-ō (和田耕齋 耕齋翁); Matsukawa, Hanzan (松川j半山)