Yu zhi shu jing zhuan shuo hui zuan (御製書經傳說彙纂); 1

Wang, Xuling 1642 1725 (王頊齡)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 2

Shouping (壽平)

Ōgi rōei (扇朗詠)

Takahashi Shinga

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 4

Shouping (壽平)

Sōmei sensei sekitoku (滄溟先生尺牘)

Li P'an-lung Li Panlong (李攀龍, 1514-1570)

Liweng yi jia yan quan ji. 3, Liweng bie ji (笠翁一家言全集. 3, 笠翁別集)

Li, Yu, 1611-1680? (李漁, 1611-1680?)

Liweng yi jia yan quan ji. 2, Liweng shi ji (笠翁一家言全集. 2, 笠翁詩集)

Li, Yu, 1611-1680? (李漁, 1611-1680?)

Liweng yi jia yan quan ji. 1, Liweng wen ji (笠翁一家言全集. 1, 笠翁文集)

Li, Yu, 1611-1680? (李漁, 1611-1680?)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 1

Shouping (壽平)

Qing wen qi meng (清文啟蒙); 3

Shouping (壽平)