Bao jing tu (寶鏡圖)


Guo chao er shi si jia wen chao (國朝二十四家文鈔)

Xu, Peiran, Qing, fl. 1796 (徐裴然, fl. 1796)

Jiu Wu dai shi (舊五代史); 1

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)

Jiu Wu dai shi (舊五代史); 2

Xue, Juzheng, 912-981 (薛居正, 912-981)

Baopuzi (抱朴子)

Ge, Hong, 284-364 (葛洪, 284-364)

Nihon Montoku Tennō jitsuroku (日本文德天皇實錄)

Fujiwara, Mototsune, 836-891 (藤原基経)

Ji ao shan fang shu ke xin zeng you xue gu shi qiong lin (寄傲山房塾課新增)幼學故事瓊林)

Cheng, Yunsheng, Qing (程允升); Zou, Shengmo, um 1760-1796 (鄒聖脉)

Liu dao ji (六道集)

Hongzan (弘贊); Hai chuang si, cang ban

Izumi meisho zue (和泉名所圖會)

Akizato Ritō (秋里籬島)