Di li bai duan jing (地理百段經)

Li, Dezhen, Qing (李德貞)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 1

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 2

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 4

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Yuan shi lei bian (元史類編); 1

Shao, Yuanping, jin shi 1664 (邵遠平, jin shi 1664)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 1

Guan, Yuexiu (管粤秀)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 3

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Taigu Xian zhi [Shanxi] (太谷縣志 [山西]); 2

Guan, Yuexiu (管粤秀)