Sichuan tong zhi (四川通志); 8

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Koshi impan (古詩韻範)

Takemoto, Tōtōan (武元景文)

Sichuan tong zhi (四川通志); 17

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Zan ben (讃夲)


Sichuan tong zhi (四川通志); 12

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 13

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Lun yu zhu shu (論語注疏)

He, Yan, d. 249 (何晏, d. 249); Xing, Bing, 932-1010, Qing (邢昺); Ruan, Yuan (阮元)

Shu jing ti zhu (書經體註)

Fan, Xiang, Qing (范翔)

Sichuan tong zhi (四川通志); 5

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 20

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)