Sichuan tong zhi (四川通志); 10

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 9

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 14

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Qi jing jing yi (七經精義); 1

Huang, Gan Qing (黃淦)

Li dai jiang yu biao (歷代疆域表)

Duan, Changji, fl. 1800 (段長基, fl. 1800)

Qi jing jing yi (七經精義); 3

Huang, Gan Qing (黃淦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 3

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Rekijitsu hoshi akari (暦日星明)

Yoshikawa Takahiro (吉川崇広)

Sichuan tong zhi (四川通志); 2

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)

Sichuan tong zhi (四川通志); 7

Yang, Fangcan, Qing (楊芳燦)