Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 1

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 8

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 6

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 1

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 5

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 6

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Erscheinungszeitraum