Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 4

Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學); Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選)

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 2

Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學); Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選)

Kenshu shojō hōsū (賢首諸乘法數)

Hsing-shen

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 3

Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學); Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選)

Gu wen yuan jian (古文淵鑑); 1

Xu, Qianxue 1631-1694 (徐乾學); Qing Shengzu 1654-1722 (淸聖祖選)

Shinpen kamakura shi (新編鎌倉志)

Kawai, Tsunehisa KōkyūYūsuifu (河井恒久 友水父)