Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Nan Qi shu (南齊書)

Xiao, Zixian, 489-537 (蕭子顯, 489-537); Mao, Jin, 1599-1659 (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 4

Ban, Gu (班固)

Tian zhu jiang sheng chu xiang jing jie (天主降生出像經解)

Aleni, Giulio; Cunha, Simão da, 1589-1660; Dias, Manuel; Canevari, Pietro, 1596- 1675

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Mumonkan shō (無門関抄)

Ban'an Eishu

Qian Han shu (前漢書); 3

Ban, Gu (班固)