Shūchū-shō (袖中抄)

Kenshō (顕昭)

Nian er shi kao yi. 20 (廿二史攷異. 20)

Qian, Daxin, 1728-1804 (錢大昕, 1728-1804)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 20

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Xiu xiang feng shen yan yi. 2, Di 11-20 ce (繡像封神演義. 2, Di 11-20 ce)

Xu, Zhonglin, Ming (許仲琳)

Shoki shūge (書紀集解); 2

Kawamura, Hidene (河村秀根)

Juan shi ge ji (卷施閣集); 3

Hong, Liangji, 1746-1809 (洪亮吉)

Qin ding Manzhou yuan liu kao (欽定滿洲源流考)

Agui, 1717-1797 (阿桂)

Title

Author / Person

Publisher