[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 2

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Wu chao ming chen yan xing lu (五朝名臣言行錄); 1

Zhu Xi, 1130-1200 (朱熹)

Jin si lu (近思錄)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Yu zuan zhu zi quan shu (御纂朱子全書); 4

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)

Si shu li ju ji zhu (四書離句集註)

Zhu Xi (朱熹)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)