Jūhasshiryaku. [I], Ten (十八史略. [I], 天)

Iwagaki, Ryūkei (岩垣竜溪)

Shuo wen tong xun ding sheng (說文通訓定聲)

Zhu, Junsheng, 1788-1858 (朱駿聲, 1788-1858); Zhu, Jingrong

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 3

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Du shu za zhi (讀書雜志); 4

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 7

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Han ji dian kan (韓集點勘)

Chen, Jingyun, Qing, 1670-1747 (陳景雲, 1670-1747)

Shi xing yun bian (史姓韻編); 1

Wang, Huizu, 1731-1807 (汪輝祖, 1731-1807)

Shi xing yun bian (史姓韻編); 2

Wang, Huizu, 1731-1807 (汪輝祖, 1731-1807)

Du shu za zhi (讀書雜志); 2

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)