Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 2

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 3

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 6

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 1

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 7

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 4

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 5

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1

Pu, Songling, 1639-1715 (蒲松齡, 1639-1715)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 4

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)