Su Wenzhong gong shi ji (蘇文忠公詩集); 2

Su, Shi, 1036-1101 (蘇軾, 1036-1101)

Mu ling shu ji yao. 5 (牧令書輯要. 5)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Huang zheng ji yao (荒政輯要)

Wang, Zhiyi, 1743-1818 (汪志伊, 1743-1818)

Ping ding Yue fei ji lüe (平定粤匪紀略)

Du, Wenlan, 1815-1881 (杜文瀾, 1815-1881)

Cheng cha bi ji (乘查筆記)

Bin, Chun (斌椿)

Mu ling shu ji yao. 6 (牧令書輯要. 6)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)

Er shi si xiao he kan ; er shi si di he kan (二十四孝合刊 ; 二十四弟合刊)

Xiao, Peiyuan (蕭培元); Li, Xitong (李錫彤)

Mu ling shu ji yao. 7 (牧令書輯要. 7)

Xu, Dong, 1789-1862 (徐棟, 1789-1862)