Liu Wenhui gong quan ji (柳文惠公全集)

Liu, Zongyuan, 773-819 (柳宗元, 773-819)

Nian yi shi yue bian (廿一史約編); 2

Zheng, Yuanqing (鄭元慶)

Ōgai rai sensei ichijitsu hyakushi (鴨厓賴先生一日百詩)

Matsuura Takeshirō Hiroshi; Kimura Kahei Son Kahei; Rai, Mikisaburō Ōgai Rai sensei

Nian yi shi yue bian (廿一史約編); 1

Zheng, Yuanqing (鄭元慶)