Tang dai cong shu (唐代叢書); 3

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tang dai cong shu (唐代叢書); 2

Chen, Shixi 18. Jh (陳世熙)

Tong yin lun hua. 3, 2 bian, 2 ch. in 1 ce (桐陰論画. 3, 2 bian, 2 ch. in 1 ce)

Qin, Zuyong, 1825-1884 (秦祖永, 1825-1884)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1


Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2


Dai-Nihon kairiku zenzu (大日本海陸全図)

Seiken, Gengyo (梅素亭玄魚)