Tong zhi (通志); 2

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Mei shi cong shu (梅氏叢書); 3

Mei, Wending, 1633-1721 (梅文鼎, 1633-1721)

Tong zhi (通志); 12

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 10

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Shōhin kō (小品考)

Nishimura, Hiroyoshi (西村廣林)

Tong zhi (通志); 13

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 16

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 3

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong zhi (通志); 9

Zheng, Qiao 1104-1162 (鄭樵)

Tong dian (通典); 4

Du, You, 735-812 (杜佑, 735-812)