Tsuga no yamamatsu (都賀のやま萬津)

Tsūyōtei Tokusei

Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 2

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Sheng yu xiang jie (聖喻像解)

Qing, Shengzu, 1654-1722 (清聖祖, 1654-1722)

Kaikoku heidan (海國兵談)

Shihei, Hayashi (林子平)

Kajimei haya midashi (鍜冶銘早見出)

Ozeki, Nagatomi

Shōchū kotōmei kan (掌中古刀銘鑑)

Ozeki, Nagatomi (尾関永富)

Teikin ōrai (庭訓往來)

Matsukawa, Hanzan, Suieidō (松川半山 翠榮堂); Oieryū Kaishōdō (大家流 會章堂)