Sasa no miki (竹實記)

Hakuun Sanjin (白雲山人); Hishikawa Kiyoharu (菱川清春)

Kokoro no tane (心の種)

Hagiwara, Hiromichi (萩原広道)

Zhu guo yi shen lun (諸國異神論)

Bo'aizhe (博愛者)

Hyoakkachō kyōkashū (百花鳥狂歌集)

Bunbunsha Kanikomaru; Iwakubo Hokkei

Renpei jitsubi (練兵實備)

anonym

Erscheinungszeitraum