Shunsetsu kaiwa (春雪解話)

Arai, Gyōmin (荒井堯民)

Dingbian ji lüe (定邊紀畧)

Yi, Xiang, Qing (奕湘)

Onna kyōkun chiyo no tsuru (女教訓千代の鶴)

Kimura Kyōsendō

Changli xian sheng shi ji zhu (昌黎先生詩集注)

Han, Yu, 768-824 (韓愈, 768-824)