Notitia Linguae Sinicae

Prémare, Joseph Henri de

Okage mairi (御かげ参)

Yamakawa Suminari; Hishikawa Kiyoharu

Nan jiang yi shi kan ben (南疆繹史勘本); 2

Wen, Ruilin, ju ren 1705 (温睿臨, ju ren 1705)

Quan Tang shi (全唐詩); 4


Dongpo shi lei (東坡事類)

Liang, Tingnan, 1796-1861 (梁廷枬, 1796-1861); Su, Shi

Quan Tang shi (全唐詩); 3


Quan Tang shi (全唐詩); 5


Xin yan fang. 1 (信驗方. 1)

Lu, Yinchang (廬蔭長)

Quan Tang shi (全唐詩); 2


Junshi (荀子)

Hsün K'uang; Yang Liang (楊倞)

Erscheinungszeitraum