Quan shi shan yong guang yin (勸世善用光陰)

Xiudezhe (修德者)

Li dai hua jia xing shi bian lan (歷代画家姓氏便覽)

Feng, Jin (馮津)

Han bei lu wen (漢碑錄文)

Ma Bangyu (馬邦玉)

Ben cao gang mu (本草綱目); 11

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 3

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 2

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 8

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)

Ben cao gang mu (本草綱目); 1

Li, Shizhen, 1518-1593 (李時珍, 1518-1593)