Shen yu tang gao xu bian (慎餘堂稿續編)

Wang, Shiyu (王時宇); Zhang, Yue (張閱)

Dui lian ji cheng (對聯集成)

Huang, Zaizhuang (黄載莊)

Hana mokari (花藻刈)

Togan; Nijian Togan

Sikong Tu shi pin shi yi bai shou (司空圖詩品詩一百首)

Sikong, Tu, 837-908 (司空圖, 837-908)

Waga mi no tame (我身のため)

Ōhashi Masatsugu

Seikōchō (清好帖)

Ōta, Nanpo; Tani, Seikō

Uzuragoromo (うつら衣 [鶉衣])

Yokoi, Yayū (横井也有); Ōta, Nanpo Shokusanjin, Hajintei no aruji (大田 南畝); Hotta, Rokurin (堀田六林)

Lu Xiangshan xian sheng quan ji (陸象山先生全集)

Lu, Jiuyuan, 1139-1193 (陸九淵, 1139-1193)