Shōbai hyaku monogatari hitokuse banashi (商売百物語一癖話)

Fukko, Kasuganoya (春日舍復古)

Shussekoi sendai no iezuto (出世鯉千代家土產)

Hara, Zaimei (原在明)

Jiu zhang suan shu xi cao tu shuo (九章算術細草圖說)

Li Huang (李潢); Shen Qinpei (沈欽裴)

Shōbai ōrai (商売往来)

anonym

Xin ding you xue gu shi zhu ji (新訂幼學故事珠璣)

Cheng, Yunsheng (程允升)

Ki-shin shin-ron (鬼神新論)

Hirata, Atsutane (平田篤胤)

Hokusai soga (北齋麁画)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Onna shosatsu bunko (女書札文庫)

Nishikawa, Ryūshōdō (西川龍章堂)