Waga omoshiro (我おもしろ)

Tegara no Okamochi

Nihongi uta no kai tsuki no ochiba (日本紀歌之解槻乃落葉)

Arakida, Hisaoyu (荒木田久老)

Quan Tai yu tu. 1 (全臺輿圖. 1)

Xia, Xianlun, Qing (夏獻綸)

Hokusai gashiki (北齋画式)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋); Katsushika, Hokuyō (葛飾北洋)

Quan Tai yu tu. 2 (全臺輿圖. 2)

Xia, Xianlun, Qing (夏獻綸)

Erscheinungszeitraum