Xiao zhi lu (小知錄)

Lu, Fengzao, ju ren 1807 (陸鳳藻, ju ren 1807)

Raikō yakushōkai senji (雷公薬性解撰次)

Nakao, Yūso (中尾猷祖)

San li bian du (三禮便讀)

Wang, Yiqing (王一清)

Sui kou ji lüe (綏寇紀略)

Wu, Weiye, 1609-1672 (吳偉業, 1609-1672)

Shi zi quan shu. [5], Guanzi (十子全書. [5], 管子)

Wang Zixing (王子興)

Harima meisho junran zue (播磨名所巡覧圖繪)

Murakami, Sekiden (村上石田); Nakai, Rankō (中井藍江)

Shi zi quan shu. [9], Wenzhongzi (十子全書. [9], 文中子)

Wang Zixing (王子興)

Han xue xie sheng (漢學諧聲)

Qi, Xuebiao, 1742-1825 (戚學標, 1742-1825)

Kinsei kiseki-kō (近世奇跡考)

Santō, Kyōden, 1761-1816 (山東京伝)

Shi zi quan shu. [3], Xunzi (十子全書. [3], 荀子)

Wang Zixing (王子興)

Erscheinungszeitraum