Waka naniwazu (和歌難波津)

Rōkaken Sonō

Kahan (家范)

Ssu-ma Kuang

Yue zhong jian wen (粤中見闻)

Fan, Duan'ang, 17th/18th cent (范端昂, 17th/18th cent)

Kumobikyaku nidai no hagoromo (雲飛脚二代羽衣)

Takenotsuka Tōshi

Lian zong ji yao (蓮宗輯要)

Dajing (達淨)

Meizan shōgaizu (名山勝槩圖)

Suzuki, Fuyō, 1749?-1816 (鈴木芙蓉, 1749?-1816)