Tōkaidō meisho zue (東海道名所図会)

Akisato, Ritō (秋里籬島)

Ehon Taikō-ki. 1 (絵本太閣記. 1)

Takeuchi, Kakusai (武内确斎)

Shin hanatsumi (新華摘)

Yosa, Buson (与謝蕪村); Matsumura, Goshun (松村月溪)

Kakutsū yūshi (廓通遊子)

Seishōtei Rankō (靑松亭藍江); Utagawa, Kunimasa (歌川國政)

Waka irinshō (和歌為隣抄)

Chōgetsu (澄月)

Ehon tsukinu izumi (絵本不尽泉)

Okada, Gyokuzan, 1737-1812 (岡田玉山)

Koro hyakuten (胡廬百轉)

Kawahara, Kitsushidō (河原橘枝堂)

Senshūraku (千秋楽)

Akinokaze, Jiraku

Erscheinungszeitraum