Onsen shōgen (温泉小言)

Hara, Sōkei (原雙桂)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 10

Ma, Junliang (馬俊良)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 6

Ma, Junliang (馬俊良)

Hyakunin isshu shō (百人一首抄)

Ishihara Masaaki

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 5

Ma, Junliang (馬俊良)

Chun qiu san zhuan wen yi (春秋三傳文藝)

Huang, Guohua (黃國華)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 4

Ma, Junliang (馬俊良)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 8

Ma, Junliang (馬俊良)

Quan ben li ji shu jie chan bei hui can (全本禮記述解闡備滙)

Ma, Lücheng (馬履成); Chen, Hao (陳澔)

Wu jing ji zi (五經集字)