Ba shi gui ju song lüe shuo (八識規矩頌略說)

Hanshan, 1546-1623 (德清, 1546-1623); Hai chuang si, ke, cang ban; Ba shi gui ju song

Kotō meizukushi taizen (古刀銘盡大全)

Ōgi, Iori (仰木伊織); Sugawara, Hirokuni

Chun qiu biao ti (春秋標題)

Zhang, Wenan (張問安)