Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Fo shuo Wu liang shou jing (佛說無量壽經)

Kang, Sengkai (康僧鎧)

Zeng ding you xue jian zhu xiang jie (增訂幼學箋注詳解)

Cheng, Dengzhi, Spät-Ming 1567-1644 (程登志)