Yūsenkutsu kemuri no hana (遊僊窟煙之花)

Hakkō no inshi

Kanamegusa (かなめぐさ)

Teshima, Toan

Kōkyō (孝經)

Kong, Anguo (孔安國); Dazai, Shundai (太宰春臺)

Nihon shoki kamiyo no maki (日本書紀神代卷)

Toneri shinnō

Kokin wakashū uchigiki (古今和歌集打聴)

Kamo, Mabuchi (賀茂眞淵)

Jing yan qi fang (經驗奇方)

Ni, Yaozhang (倪瑤璋)

Kayō hisō (華陽皮相)

Hirasawa, Kyokuzan (平澤旭山); Suzuki, Fuyō (鈴木芙蓉)

Jia yi ji chu chao (嘉懿集初鈔)

Gao, Tang (高嵣)

Kamiyo no masagoto. Zen (神代正語. 全)

Motoori, Norinaga (本居宣長)