Rokumotsu shinshi (六物新志)

Suguta, Hakugen (杉田伯元); Ōtsuki, Gentaku (大規玄沢)

Xin ding xiao jing lun wen chao (新訂孝經論文鈔)

Wang, Ji, Qing (汪基)

Jiang hu fen yun chou shi quan shu (江湖分韻酬世全書)

Yao, Shimian, Qing (姚時勉)

Tamahi no miya goyuijōki (玉日[の]宮御遺狀[状]記)

Seisai, Shaku (釋正西)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)