Rokumotsu shinshi (六物新志)

Ōtsuki, Gentaku (大規玄沢); Suguta, Hakugen (杉田伯元)

Xin ding xiao jing lun wen chao (新訂孝經論文鈔)

Wang, Ji, Qing (汪基)

Jiang hu fen yun chou shi quan shu (江湖分韻酬世全書)

Yao, Shimian, Qing (姚時勉)

Zi hui (字彙); 1

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

Tamahi no miya goyuijōki (玉日[の]宮御遺狀[状]記)

Seisai, Shaku (釋正西)