Tang Song ba da jia lei xuan (唐宋八大家類選); 2

Chu, Xin, 1631-1703 (儲欣, 1631-1703); Xu, Yongxun (徐永勳)

Jōzanrō hitsuyo (常山樓筆餘)

Yuasa, Jōzan, 1708-1781 (湯淺元禎)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 18

Ji, Huang (嵇璜)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 16

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 12

Ji, Huang (嵇璜)