Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 4

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 16

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 18

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 5

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 19

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 10

Ji, Huang (嵇璜)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 12

Ji, Huang (嵇璜)

Xiu xiang Dong Zhou lie guo quan zhi (繡像東周列國全志); 2

Feng, Menglong, 1574-1646 (馮夢龍); Cai, Yuanfang, um 1736-1770 (蔡元放)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 8

Ji, Huang (嵇璜)