Kenpi saiyō (絹布裁要)

Masaki Masamoto

Ke tian xian zheng li zhi lun zeng zhu (刻天仙正理直論增註)

Wu, Shouyang (伍守陽); Wu, Shouxu (伍守虛)

Yuan Ming qi da jia wen xuan (元明七大家文選)

Liu, Zhaoyu, 18. Jh. (劉肇虞)

Iroha monben (以呂波問辨)

Myōryū; Tainin oshō

Nikkōzan meisekishi (日光山名跡誌)

Takahashi, Yoshitake (鷹橋義武)